Farma Janko Vysoká Libyně ::.
farmajanko.cz 


Po navrácení statku v rámci restitucí se ujímá hospodaření syn majitelky Jaroslavy Jankové (rozené Koulové) František Janko společně se svým otcem a švagrem. Od roku 1991 zde začínají novou kapitolu soukromého zemědělství.

Původní výměra velkostatku byla kolem sta hektarů. Při postupném vývoji a především úspěšném hospodaření, se plocha obhospodařované půdy rozrostla až do současné výměry 326 ha (2013).

Hlavním tržním přínosem je rostlinná výroba. Zabýváme se pěstováním řepky ozimé, potravinářské pšenice, krmného i sladovnického ječmene, ovsa a hrachu. I živočišná výroba má samozřejmě na statku své místo. Je to především chov ovcí a výkrm býků. V neposlední řadě sem také patří včelaření a chov ryb. Chovný rybník se rozléhá na výměře osmi hektarů a hlavní tržní rybou je zde kapr o osádce 8.000 ks, jako doplňková ryba je amur bílý a štika obecná.

Veškeré výnosy z našeho hospodaření se snažíme obratem vracet zpět do provozu a z části do výkupu nových pozemků. Dochází ke zdokonalování technologií a tím zvyšování produktivity práce. Jsou prováděny investice jak ve stájích, tak i do modernizace strojového parku.

František Janko po dosažení věku 55-ti let využil dotačního titulu předčasného ukončení zemědělské činnosti a 1. 1. 2012 předal statek svému synovi Lukášovi. Ten v roce 2008 ukončil studium na České zemědělské univerzitě v Praze a pokračuje v hospodaření a využívá zkušeností z praxe, které získával celé dětství po boku svého otce a dědy.

Cílem Lukáše Janka je nadále vést hospodářství minimálně na takové úrovni jako doposud, neustále jít kupředu, a pokud je to jen trochu možné, rozšiřovat své hospodářství.

Farma & současnost


ÚVOD | RYBAŘENÍ | UBYTOVÁNÍ | NABÍDKA | FOTOGALERIE | HISTORIE | FARMA | KONTAKT

Jakékoliv užití obsahu, včetně fotografií, jeho převzetí, šíření či dalšího publikování je bez souhlasu autorů zakázáno.