Farma Janko Vysoká Libyně ::.
farmajanko.cz 


Po navrácení statku v rámci restitucí se ujímá hospodaření syn majitelky Jaroslavy Jankové (rozené Koulové) František Janko společně se svým otcem a švagrem. Od roku 1991 zde začínají novou kapitolu soukromého zemědělství.

Původní výměra velkostatku byla kolem sta hektarů. Při postupném vývoji a především úspěšném hospodaření, se plocha obhospodařované půdy rozrostla až do současné výměry 298 ha (2021).

Hlavním tržním přínosem je rostlinná výroba. Zabýváme se pěstováním řepky ozimé, potravinářské pšenice, krmného i sladovnického ječmene, ovsa a hrachu. Živočišná výroba má zde minoritní postavení. Zabýváme se v malé míře chvem včel a provozujeme sportovní rybaření metodou „chyť a pusť“.

Veškeré výnosy z našeho hospodaření se snažíme obratem vracet zpět do provozu a vylepšovat naše zázemí a modernizovat zemědělské stroje pro zpracování zemědělské půdy. Dochází ke zdokonalování pěstebních technologií a tím zvyšujeme kvalitu práce.

Můj otec, František Janko, po dosažení věku 55-ti let využil dotačního titulu předčasného ukončení zemědělské činnosti a 1. 1. 2012 předal statek svému synovi Lukášovi. Ten v roce 2008 ukončil studium na České zemědělské univerzitě v Praze a pokračuje v hospodaření a využívá zkušeností z praxe, které získával celé dětství po boku svého otce a dědy.

Cílem Lukáše Janka je nadále vést hospodářství minimálně na takové úrovni jako doposud, neustále jít kupředu, a pokud je to jen trochu možné, rozšiřovat své hospodářství.

Farma & současnost


ÚVOD | RYBAŘENÍ | UBYTOVÁNÍ | NABÍDKA | FOTOGALERIE | HISTORIE | FARMA | KONTAKT

Jakékoliv užití obsahu, včetně fotografií, jeho převzetí, šíření či dalšího publikování je bez souhlasu autorů zakázáno.