Farma Janko Vysoká Libyně ::.
farmajanko.cz 


Jaroslav Koula, původním povoláním správce statku v Pacově, v roce 1925 zakoupil se svou ženou Marií zbytkový velkostatek s malým zámkem v obci Vysoká Libyně. Zde úspěšně hospodařili až do roku 1938, kdy byli za 2. světové války nuceni velkostatek opustit, a pronajmout si statek v Obicích u Klatov. Po ukončení války se mohli vrátit zpět do Vysoké Libyně.

V roce 1948, v době nástupu totalitního komunistického režimu, statek přešel pod správu státních statků a celá rodina se musela vystěhovat do vedlejší vsi. V roce 1951 převzalo statek jednotné zemědělské družstvo.

Za dlouhých 40 let, v roce 1991, byl statek v rámci restitucí konečně vrácen zpět rodinně, dceři statkáře Jaroslavě Jankové (rozené Koulové), a její následovníci zde pokračují v zemědělství dodnes.


Historie


ÚVOD | RYBAŘENÍ | UBYTOVÁNÍ | NABÍDKA | FOTOGALERIE | HISTORIE | FARMA | KONTAKT

Jakékoliv užití obsahu, včetně fotografií, jeho převzetí, šíření či dalšího publikování je bez souhlasu autorů zakázáno.