Farma Janko Vysoká Libyně ::.
farmajanko.cz Vysoká Libyně ožila slavnostmi venkova V průběhu slavnostního zahájení promluvili předseda ASZ ČR Josef Stehlík, ředitelka Odboru komunikace MZe Eva Chaloupková a majitel farmy Lukáš Janko.

Statek rodiny Jankových je v letošním roce druhým v pořadí, na jehož půdě byla zasazena pamětní lípa Antonína Švehly, velké osobnosti naší předváleční historie.


(23.6. 2013, Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ Odkaz)

Tisková zpráva ASZ ČR: Do mozaiky série slavností pro rodiny s dětmi, pořádané Ministerstvem zemědělství ČR a Asociací soukromého zemědělství ČR vždy na jedné z jejích členských farem, zapadl další dílek. Byly jimi v sobotu 22. června první západočeské slavnosti, a to ve Vysoké Libyni u Kralovic. Rodina Jankových, jejichž farma slavnosti hostila, zvládla jejich organizaci na jedničku.

Statek s téměř třísetletou historií, z níž poslední třetina je spojena s rodem Jankových, se stal v minulosti němým svědkem mnoha pohnutých událostí. Svým majitelům byl v minulém století brzy po sobě odebrán hned dvakrát, důležité ale je, že jejich následovníci – nejprve František Janko a nyní jeho syn Lukáš, dokázali na tradici svých předků navázat a vybudovat moderní prosperující hospodářství. Původních 80 hektarů půdy se jim podařilo rozšířit na současných 263, na nichž pěstují hlavně pšenici, sladovnický ječmen, řepku a oves. Farma disponuje kvalitní zemědělskou mechanizací, takže je v tomto směru naprosto soběstačná. Nejen rostlinná výroba je však předmětem její činnosti – pastviny v okolí farmy spásá stádo padesátky ovcí plemene Suffolk, které chce mladý hospodář do budoucna ještě rozšířit. Další aktivitou je chov ryb v osmihektarovém rybníku – zejména kaprů, štik a amurů, a také včel. Med od 35 včelstev prodává rodina hlavně ze dvora, ale i do výkupu.

Mladý sedlák Lukáš, který farmu od svého otce před dvěma lety převzal, má však i smělé plány do budoucna. Příští rok by rád vybudoval výrobnu krmných směsí pro drobné hospodářské zvířectvo, o které je nejen v okolí enormní zájem. Dále uvažuje ještě i o rozšíření svých podnikatelských aktivit o agroturistiku.

„Právě myšlenka seznámit veřejnost s tím, že dnešní rodinné farmy jsou moderně fungující hospodářství, která se aktivně zapojují do života v obci a jsou tak jeho neoddělitelnou součástí, nás dovedla k realizaci projektu Farmářských slavností. S většinou farem jsou navíc svázány velmi pohnuté osudy, na něž by se ani dnes nemělo zapomínat,“ řekl na úvod Farmářských slavností ve Vysoké Libyni předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík. Doplnila jej ředitelka Odboru komunikace MZe Eva Chaloupková: „Je velká škoda, že sedlákům, kterým se podařilo (a ne zrovna lehce) navázat na rodinnou tradici a začít znovu soukromě hospodařit, se nedostává náležitého ocenění. Je proto třeba veřejnost blížeji seznámit s jejich prací, za níž jim náleží velký dík. Doufáme, že Farmářské slavnosti jsou vhodně zvolenou cestou, jak tohoto docílit.“

Ve Vysoké Libyni se našlo příležitostí, jak se s životem na farmě seznámit, opravdu spousty. Kromě prostor farmy byly k vidění i ovce, telata, ale i mnoho druhů a plemen drobného hospodářského zvířectva (husy, slepice, holubi, králíci) a moderní zemědělská mechanizace. Děti našly zdroj poučení hlavně při plnění farmářské a řemeslné stezky, či dvou vystoupeních hudebního dua Vanda a Standa, zaměřeného na zdravé potraviny a jejich původ. Nejen kvalitní potraviny, ale i zajímavé řemeslné výrobky od regionálních farmářů a řemeslníků pak byly k zakoupení v průběhu celé slavnosti.

První západočeské farmářské slavnosti se i díky opravdu mimořádné snaze a nadšení rodiny Jankových, s jakou k jejich přípravě přistupovala, velmi povedly. Pomyslné žezlo nyní Jankovi předali rodině Smolíkových do jižních Čech, na jejichž farmě v Branné u Třeboně se slavnosti uskuteční 6. července. Jste srdečně zváni!

Fotogalerie na www.ASZ.cz
Fotogalerie (1. část)
Fotogalerie (2. část)

Úvod


ÚVOD | RYBAŘENÍ | UBYTOVÁNÍ | NABÍDKA | FOTOGALERIE | HISTORIE | FARMA | KONTAKT

Jakékoliv užití obsahu, včetně fotografií, jeho převzetí, šíření či dalšího publikování je bez souhlasu autorů zakázáno.